Turundusweb.ee

Turundusweb´i blogi on ellu kutsutud eesmärgist jagada mõtteid ja kogemusi turundusvaldkonnast, mis on nii lai, huvitav ja kiiresti ajas muutuv

Turunduseelarve koostamine – pool minu eelarvest on raisatud?

Turundus täna pole see mis oli eile ning turundus homme pole enam see mis on täna. Maailm, sh turundus, muutub täna kiirusega, millega on raske sammu pidada. Iga edukas ettevõte teab – edukas turundamine on müügiedu üks olulisi aluseid. Mis aga on edukas turundamine? Kuidas mõõta turundustegevuste tasuvust?

John  Wanamaker, tuntud kui „turunduse isa“, on öelnud 20nda sajandi alguses: „I know half of my advertising is wasted, I just don’t know wich half“. Mina küsin – kas see on samamoodi ka täna?

Eelmise sajandi alguses oli turundus lihtne – mõned plakatid siin-ja-seal. Täna mõistame turunduse all laia-ulatslikku strateegiat sh turu segmenteerimine, uue kauba turule toomine, toote kvaliteedi parandamine, kliendisuhete arendamine jne. Seega turundus pole enam ammu pelgalt müük. Ja mis kõige huvitavam – turunduskulutused on täna ka mõõdetavad!

Kuidas mõõta turunduskulutusi?

Õigemini peaks küsima, kuidas muuta turunduskulutused investeeringuks? Vastus peitub sõnade „internet“ ja „internetiturundus“  taga. Professionaalne internetiturundus lükkab täna ümber John Wanamakeri väite, sest internet võimaldab jälgida ning analüüsida praktiliselt kogu turundust, sh ka  traditsioonilist turundust (televisioon, raadio, ajakirjad jne) – oluline on mõista, et nii internetiturundus kui traditsiooniline turundus töötavad kõige paremini koos ning peaksid üksteist toetama. TNS Emori andmetel moodustab internetireklaamiturg Eestis juba 13%, edestades seejuures raadio- ja välireklaamikulutusi.

Professionaalne koduleht – ettevõtte keskne turunduskanal

Kodulehe kaudu võimalik süstemaatiliselt tarbijaid ostuotsuseid tegema suunata. Igal ettevõtte kodulehel peab olema eesmärk:  kas siis müük, päringud, uudiskirjale registreerijad vms.  Kindlasti tuleb ka mõelda kuidas piisaval arvul sihtgrupi külastajaid oma lehele saada – siin tulevad abiks otsingumootori optimeerimine, Google klikipõhine reklaam, e-maili turundus, sotsiaalne meedia jms. Ning päeva lõpuks on kõige olulisem kodulehe eesmärkide täitmine, ehk siis conversion – mitu % külastajatest sooritab soovitud tegevuse.

Turunduseelarve koostamine – muuda kuluread investeeringuks

Seega, läbimõeldud turunduseelarve koostamine on oluline kulu kokkuhoiu allikas ning turunduse edu alus. Soovitatav  tuua eraldi reana välja ka rida internetiturundus. Katsetage erinevaid uusi võimalusi, testige ja mõõtke tulemusi ning näete õigepea, et internetist on võimalik klienti püüda oluliselt väiksema eelarvega ning läbi selle muuta efektiivsemaks ka oma nn. offline kampaaniad.

Armin Tüll
WSI internetiturunduse konsultant
Internetiturundus – konsultatsioon ja lahendused